داستان پادشاه شدن حضرت داوود | بلاگ

داستان پادشاه شدن حضرت داوود

تعرفه تبلیغات در سایت

موضوعات وب

آخرین مطالب

امکانات وب

[URL=http://parstools.com/][IMG]http://gfx.parstools.com/gifanimations-dividers/dividers/dividers-parstools.com-946.gif[/IMG][/URL]

بسم الله الرحمن الرحیم

داستان پادشاه شدن حضرت داوود

آیا به سوی سران بنی اسرائیل پساز موسی ننگریسته ای؟ آنگاه که به یکی از پیامبرانشان گفتند: برایمان پادشاهی تعیین کند تا در راه خدا بجنگیم . گفت : آیا فکر نمی کنیداگرجنگیدن برای شما واجب گرددنجنگید؟گفتند:چرا در راه خدا نجنگیم در حالی که از دیار وفرزندانمان اخراج شده ایم ؟ پس وقتی جنگیدن برآنها واجب شد جز اندکی از آنها(بقیه ) رخ برتافتند؛خدا به ستمگران دانا است پیامبرشان به آنها گفت: خدا طالوت را برایتان به پادشاهی تعیین کرده است.گفتند:از کجا پادشاهی ازآنِ اوست در حالی که ما برای پادشاهی از او شایسته تریم، ومالِ چندانی به او داده نشده است؟ گفت: خدا او را بر شما برگزیده وبه او علم وتوان بدنی بیشتری داده است , خدا پادشاهیش را به هرکس خواهد داد ؛ خدا گشاده دست ودانا است.

پیامبرشان به آنها گفت : نشانه پادشاهی او آنکه تابوت را برای شما بیاورید که در آن ( سکینه )( آرامش ) است از پروردگارتان وبقایائی از آنچه خاندان موسی وخاندان هارون بر جا نهاده اند،وآن را فرشتگان بر دوش میکشند، در این امر آیه ای است برای شما اگر مؤمنید طالوت وقتی سپاهیان را بیرون برد گفت : خدا شما را با یک رودخانه ای آزمایش خواهد کرد ، هرکس از آن بنوشد از من نیست وهر کس از آن نچشد از من است ، مگر کسی که اندکی با کف دستهایش برگیرد. پس جز اندکی از آنها همه از آن نوشیدند.

وچون او و کسانی که با او ایمان آورده بودند از آن عبورکردند گفتند: امروز مارا یارای مقابله با جالوت وسربازانش نیست. آنها که گمان میکردند خدا را دیدار خواهند کرد گفتند: بسیار شده که یک گروه اندک یک گروه کثیر را به اراده خدا شکست داده باشد ، خدا همرا شکیبان است

و وقتی به قصد جالوت وسپاهیانش بیرون شدند گفتند: پروردگارا صبری بر ما فرودآور وگامهایمان را استوار بدار وما را بر گروه کافران نصرت بده.

پس به اراده خدا آنها را شکست دادند وجالوت را داوود کشت، وخدا پادشاهی وحکمت به او داد وهرچه می خواست به او یاد داد ، اگر خدا بعضی را با بعضی دیگر کنار نمیزد زمین تباه میشد،لیکن خدا بر جهانیان دارای فضل است.

اینها آیات خدا است که بر تو به حق تلاوت می کنیم ، وتو از فرستادگانی.

 

هدیه آن : تعجیل در فرج آقا امام زمان « عج » وسلامتی امام خامنه ای « زیدعزه » یادت نرود.

...
نویسنده : حسین فیروزاردکانی معاون آموزش بازدید : 105 تاريخ : شنبه 6 تير 1394 ساعت: 16:32